Száraz György - Az élet mágikus alapelvei

Személyiségfejlesztő mesterkurzus

Hangoskönyv

Az élet mágikus alapelvei – Személyiségfejlesztő mesterkurzus című könyv metafizikai mélységeken és spirituális magaslatokon keresztül avat be isteni önmagunk és a mindennapi énképeink felfedezetlen titkaiba és összefonódásaiba, miközben lépésről-lépésre fejleszti a tudatosságodat és az életszemléletedet.
Felgyorsult és elszemélytelenedő világunkban egyre távolabb kerültük egymástól. Ennek oka pedig elsősorban az, hogy nagyon bezárkóztunk a kis világunkba és elfordultunk a valódi Önmagunktól, az igazi mivoltunktól. Énképeket – egókat – fejlesztettünk magunknak, amelyek mindenre jók, csak arra nem alkalmasak, hogy az embereket újra a szellemi és lelki szabadság állapotába juttassák. Ha ugyanis ez megtörténne, akkor semmi szükség nem volna a hol hatalmaskodó, hol túlélésre játszó kis „biorobotra”, személyiségünk fontoskodó és öntelt egójára.

Könyvemben az egómentesítés lépéseit veszem sorra, és a felső Énnel, az Önvalóval való kapcsolat felvételét tűzöm ki célul. Teszem ezt oly módon, hogy minden idők egyik legnagyobb szellemi géniuszának, Hermész Triszmegisztosznak a tanításait hívom segítségül, illetve több jelenkori gondolkodó koncepcióját is beidézem, ha a tárgy megkívánja.
Időben ennyi: 07:15:35