Pongor Juhász Attila, Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna - A profitmaximalizáló vállalkozó

Hangoskönyv

"Mi szükséges ahhoz, hogy egy vállalkozó maximalizálni tudja a profitját?" "Erre a kérdésre nekem egy speciális válaszom van. Mégpedig az, hogy egy vállalkozónak négy területen szükséges fejlesztenie magát ahhoz, hogy profitját maximalizálni tudja: 1. az ehhez szükséges tárgyi tudás megszerzésével 2. az ehhez szükséges attitűd kialakításával 3. az ehhez szükséges készségek elsajátításával 4. az ehhez szükséges szokások kialakításával. Mint látod a profitmaximalizálás - szerintem - egy mentális felkészültségi állapot."
Időben ennyi: 04:53:52