RéSzabó Irén - Az idegen mester

Hangoskönyv

Az idegen mester a tudatosság a természetesség és az egyszerűség egy tőről fakadó bölcsességével
gondolkodni tanít! Sok-sok érzéssel, tisztán, szeretettel, derűvel. A gyógyító ember önismeretét is
érintve. A könyvben lévő 14 lélek működését bemutató alaptörvény, tapasztalat és inspiráció
egyszerre. A megismerésük irányt mutat a mai összekavarodott világunkban, hogy tudatosan
beleszerethessünk a saját életünkbe! A lélek-szellem kapcsolat kerül fókuszba a könyvben, a
kreativitást tükröző humorral együtt. Az öngyógyítás reményt adó erejének szándékával. Nincs
csalódás, csak tapasztalás! Ez az élmény hatja át a könyvet. Mindenki felismerheti önmaga számára
hogy: Saját maga teremti a maga valóságát, a maga világát.
Ez egy szemléletváltásra késztető könyv. Hiánypótló, mert a lelki és a spirituális folyamatokat
kapcsolja össze a hétköznapokkal, a fizikális valósággal. Feltárja a női gyógyító minőség szeretetteli
erejének nyugalomteremtő szerepét. Megmutatja, hogy a tudatosság egyúttal a természet szeretete
is. Lényegre törő egyszerűséggel vezeti be az olvasót a saját életébe, a jelene alapjainak színfalai
mögé. Betekintést ad az élettörténéseink mögötti szándékok rendszerébe a tudományos
pszichológiát, pszichoterápiát ötvözve a spirituális világ több évezredes tudásanyagával, hogy
egymással harmonizálva, bölcsen mutassanak utat.
A könyv a szerző közel 30 éves gyógyítói, tanítói és művészi tapasztalatára épül. 21 fejezetben, 21
képpel. A spiritualitás hétköznapi, tudatos létjogosultsága 33 élő történeten keresztül bontakozik ki.
Sodró lendülettel, sokrétűen, mély szakmai tudással alátámasztva egy új látásmódot.
Úgy íródott a könyv, ahogyan a pszichológus szerző dolgozik az emberekkel. Teljes odafordulással,
szeretettel, derűvel, bizalommal az élet egyediségét tisztelve, de mégis a racionalitás, a logika
törvényeit betartva. Ezért ez egy gyógyító szöveg lett. Hatása átélhető, élményszerűen érzékelhető.
Élőbeszéd, a szóbeliség finom szövete. Élőszó módján hat, mintha a szerző személyesen szólna
hozzánk. Bensőséges kapcsolatot teremt az olvasójával. Ez egy gyógyító könyv. Miközben olvassák
közben is gyógyít. Rétegei vannak, emésztgetni kell, érdemes többször elolvasni, belénk hatol,
érzéseket vált ki. Minél többször olvassák vagy hallgatják, annál inkább kibontakozik az ereje, a
rétegei, gyógyító változást hozóan, jótékonyan, bátor szeretettel támogatóan.
Időben ennyi: 11:26:58