Alexy E. - A siker és boldogulás titka

Hangoskönyv

Minden ember vágyának és törekvésének végcélja a siker és boldogság.
S mégis, miért roskadoznak a legtöbben a boldogtalanság, a sikertelenség, a kínzó szenvedélyek és a testi-lelki fájdalmak keresztje alatt?... Mert vágyaik teljesülését eszközlő erőt a külső tényezőkben, nem pedig saját magukban keresik.
Ha beható vizsgálat alá vesszük azoknak egyéniségét, kik vagy a társadalmi élet terén vagy a tudomány, művészet vagy az ipar körében kiváló sikereket arattak, akkor arra a meggyőződésre jutunk, hogy nagyjaink mindenkor önerejükből önállóan vívták ki eszméik és elhatározásaik diadalát, mert egyéniségükben valami titkos szellemi hatalom rejlett, mely megacélozta energiájukat és kitűzött céljuk elérésére irányított tehetségeiket a legélénkebb aktivitásba hozta; minek következtében dicsőség, öröm, nagyrabecsülés, csodálat és jólét kísérte őket életük utján.
Időben ennyi: 04:27:53