White Eagle - Első lépések a spirituális úton

Bepillantás a belső bölcsességbe

Hangoskönyv

Nagyon sokszor beszéltünk már arról, hogy mennyire fontos az összes egyén számára annak a
megértése, hogy a külső fizikai létezése mellett van egy belső, spirituális léte is. Mindenki számára
alapvető, hogy felfedezze ezt a spirituális oldalt, és fejleszteni kezdje azt. Nagyon sok iskola és tanítás
létezik, de csak egy központi igazság van, ami nem más, mint a tiszta lélek, amelynek minden más
csak egy része. Benned is megvan ez a tiszta lélek, a saját lényedben, és azért vagy itt a Földön, hogy
a lelki énedet fejleszd, amely eltemetve fekszik a fizikai, érzelmi és mentális rétegek alatt.

White Eagle könyve a földi élet céljáról szól és arról, hogy az emberiség hogyan ereszkedett le a
magasabb világokból a földi lét korlátait hordozó inkarnációkba azért, hogy az itt szerzett
tapasztalatok segítségével végül elérje a lelki fejlődés egy magasabb fokát és a lelki világok magasabb
szféráit.
A könyv fejezeteiben olvashatunk a fény kereséséről a spirituális utunk során, a nagy beavatottak
által véghezvitt csodákról, az egészséges és a harmonikus lélek titkáról, a szolgálat és a testvériség
útjáról, valamint az élet halál utáni folytonosságáról.
White Eagle – a lélek világából szóló gyengéd és vigasztaló tanító, arra bíztat minket, hogy ha több út
nyílik meg előttünk, akkor saját lelki fejlődésünk érdekében sohase a könnyebbiket válasszuk.
Időben ennyi: 01:34:11